Rozhodnutie

Zverejnené 3. februára 2020

Prečo nedarí sa nám rozhodovať?
Prečo chyby neustále máme opakovať?
Prečo konečne už nestúpime na pravdu?
Alebo inak – prečo chceme sa hrať na srandu?

Neustále prebiehajú voľby.
Vždy sa po nich valia hladiace rolby.
A všetky rozhodnutia sú opäť v bode mrazu.
A nás opäť čakajú behy pozdĺž zrázu.

Čím to je, že niečie záujmy sú nám sväté?
A to aj keď popierajú rozum a nitky s ním späté?
Zaslúžime si to všetko dookola?
Asi tá ľudská pamäť nebude až tak dlhá.

Všetci to svoje dookola máme.
Po pravde a spravodlivosti nahlas voláme.
Nikto z nás však nepostáva pri lámaní chleba.
Málokto je ozaj vždy tam, kde je ho treba.

A výsledkom týchto pnutí je vždy nové hnutie.
Ziskuchtivé, prešibané, či úprimné?
Akokoľvek chcete. Nikdy však nenahradí správne
ROZHODNUTIE.

Podobné témy básní:

hnutiepravdarozhodnutievoľbyČlovek

KONTAKT na autora:   admin@blognet.sk