Králi západu

Zverejnené 6. januára 2020

Dávno sme veľkí muži,
a ľud nám musí slúžiť.
Od východu až ku západu.

Počas rokov chladnej bitky,
boli napísané zvitky.
Čo unikali pohľadu.

Zo západu zvestujeme nové,
to čo bude pre vás ukážkové.
Svoje činy nesieme vám za vzory,
našim vzorom je blaho a úbory.

Ovládaný svet, ako sa patrí na výkvet.
Mládež sme vychovali, aby neodišla od kravy.
Od dojnice všemocnej, od kasičky nábožnej.
Naše veľké národy, privedú peniaze do obrody.

Už tisíce rokov sú z nás veľkí muži.
Kým nás chytia chceme si tú slávu užiť.
Od východu kráčajú k nám stroje,
chcú ovládnuť zem a prebudiť boje.

Počas rokov našej chladnej bitky,
boli nami samými spísané zvitky.
Aby bolo jasné, kto sú páni,
a koho božie oko musí chrániť.

Zo západu kvitnú pestré lúky,
na východe tmavé smútia kúty.
Zobrazili sme to do filmu,
ako správne chrániť rodinu.

Podobné témy básní:

bitkapravdavojnavýchodzápadSpoločnosť

KONTAKT na autora:   admin@blognet.sk