Básne na tému optimista

19.6.2019
Negatívno vs. optimo