Básne na tému optimista

9.9.2018
Negatívno vs. optimo