Rozhodnutie

Zverejnené 17. decembra 2019

Na stranu mám sa postaviť,
do priestoru cudzích hláv.
Slušne sa s nimi pozdraviť
a nasledovať dav.

Koľko mám síl to vydržať?
Ten tlak, čo v hrudi z toho mám?
Pýtam sa, kto vie podržať?
Keď cítim sa byť celkom sám?

Chcem zmeniť dejiny. Chcem…
Odpoveď mať, kedy zastavím tam,
kde sa mi páči.
Kde nebudem cudzí,
hoci sa nemusím páčiť.
Byť členom tímu a veriť na pomoc.
Bez podliatin a bez sĺz.

Chcem odpoveď mať,
prečo musím sa začleniť teraz.
Keď v duši mám ešte zmätok a
sám hľadám odpovede neraz.

Prečo mám niekde stáť a tam
hájiť ich právo?
Za peniaze a môj čas.

Prečo mám nalievať stále deravej hlave?
A tešiť sa z toho, aj keď efekty sú malé?
A byť členom tímu až po koniec sveta…
… a tam zomrieť aj tak sám.

Budem sa mierniť
a dýchať radšej, ako byť v práve.
Nevnímať skutky, ale podstatu v hlave.
A združovať ľudí čo veria stále…
… že dá sa bez podliatín a bez sĺz.

Podobné témy básní:

odpoveďotázkyrozhodnutiesilaSpoločnosť

KONTAKT na autora:   admin@blognet.sk