Výšky

Zverejnené 21. júna 2019

Človek hľadí na svet z výšky.
Najvyšší pán všetkých dní.
Od neho sa vynie cesta.
Bez ohľadu na zem pod ním.

Trón modlený krvou bratov,
stráži v mene lepších časov.
a v ohybe oka skrýva strach,
či smútok z dní, kde kríva.

Inak priamy obor mocí,
vždy vzpriamený s hlavou hore.
Zrazu padá, slzy močí,
zem nad hlavou, zore dole.

A ostatné živé tvory,
všetci tíško žijú v kľude.
Žiadne výkyvy a pocit,
že svoj život žijú v blude.

Nebezpečné sú tie výšky,
ktoré hlavy nesú hore?
Alebo sú tvory slabé,
stvorené z neznámej vôle?

Výšky značia rýchle pády,
v medziach hoci storočí.
Kým sa všetci zdvihnú hore,
svet sa občas otočí.

Možno výskum, vôľa, pokus,
možno iné znamenie,
robí z ľudí daný osud,
a nosí ich trápenie.

Podobné témy básní:

dnopokusstvoreniesvetvýskumvýškyzemSpoločnosť

KONTAKT na autora:   admin@blognet.sk