Čierny anjel

Zverejnené 20. januára 2020

Prečo si si tak na istom,
v rukách s archanjelskym listom?
Ktorý píše stopy hriechu,
diabol neutícha v smiechu.

Biele ruky, čierne sadze,
anjelik môj – narob priadze!
Priprav sa na dlhú cestu,
z mesta ľudí naspäť k miestu:

Počul som o čiernom meste,
kde človek nestojí v ceste.
V čiernom meste biela krása,
k zemi ľudí nakláňa sa.

Hriechy tie sú ako lístie,
farby menia všetkým mysle.
Roky slávy zrazu tu sú,
kroky slávnych k vôni hnusu.

Prečo si si tak na istom,
v rukách s pokrčeným listom?
Duša čierna, hlava biela,
v tele poznáš archanjela.

Podobné témy básní:

anjelarchanjelbielačiarnadiabolmestoSpoločnosť

KONTAKT na autora:   admin@blognet.sk