Domased

Zverejnené 29. mája 2019

Chystám sa, kamaráti, zažiť krásny deň.
Jeden z nich neznesie holú pravdu, vnem.
Ktorý vyzdvihne ho z mäkka, priamo do sveta.
Čaká ho hora, atol a možno Kréta.

Na cestu nebránia mu svetské závady.
Môže dosť míňať, to mu vôbec nevadí.
Jediné, čo ho môže brzdiť, prekvapiť.
Je ťarcha…vlastné telo z domu odlepiť.

Tento útly mladík vlastný postoj má.
Získal čas do seba a to sa počíta.
Nadišiel deň, keď treba konať inakšie.
Prv desné minúty sú zrazu najľahšie.

Podarilo sa a, a cesta začína.
Počúvať vlastné dôvody o už omína.
Vidí len zážitky. A nové, lepšie dni.
Každý, kto prekvapí sa, urobí krok nesmierny.

Podobné témy básní:

cestovaniedomasedkrétakrokodvahaČlovek

KONTAKT na autora:   admin@blognet.sk