Muž a žena

Zverejnené 7. októbra 2019

Nemám rada mužov, ktorí spia.
Nasľubujú na ďalšie stáročia.
Pri pohybe ruky majú strach,
či vôbec prijímajú nový vzťah.

Nemám rád ženy zmätené,
ktoré sa mužom plazia u zeme.
Pri krutosti sa zamknú do ulít,
a dennodenne z bytov počuť vzlyk.

—————————————
Vrátte mi čas, keď rástli krídla každému z nás.
Keď slovo sila živilo nás.
Keď malo význam to, čo tvorilo hlas.
A sloboda v nás nechcela pas.
Keď žena nebola atrapou hviezd.
A muž vedel rozlíšiť tisíce ciest.
Boli to páry a ich mocný hlas,
počutý každým momentom v nás.
—————————————

Odhliadnuc od tiel, sme zúfalí.
Pozerať na schránky nebaví.
Túžim v nás vidieť mužov a ženy,
čerpajúc silu v partnerovom tieni.

Chcem v tebe cítiť muža a oporu,
chcem aby bol si mi hlasom do vzdoru.
Chcem v tebe cítiť ženu a odvahu,
vzoprieť sa keď mužnosť predčuje rozvahu.

Podobné témy básní:

láskamužpárpartnervzťahženaVzťahy

KONTAKT na autora:   admin@blognet.sk