Sloboda všetkého

Zverejnené 6. februára 2020

O slobode môžem sa len divne dohadovať.
Prišiel lev a povedal, že má chuť rybky chovať.
Klauzuly mu umožnili myslieť na tú vetu,
a všetko čo mu v hlave vzišlo prezentovať svetu.

Lev sa dostal do štádia v otvorenej hlave,
až uveril v absolútnu slobodu v prejave.
Nabádal a všetkým kázal, nech chovajú rybky.
Zákazy že „to sa nedá“ sú argument plytký.

O slobode môžem sa len zvláštne dohadovať.
Čo znamená toto slovo v zmysle mysle „nová“?:
– Absolútna voľnosť všetkého, čo možno stvoriť,
na čo možno myslieť a čo možno v hlave zrobiť…

… je slobodou, ktorá má byť hnacou silou dobra?
Je to ten prúd, ktorý môže mrštný byť jak kobra?
Znamená to: „byť slobodný“ byť každým kým chceme?
Robiť všetko vždy svojvoľne, všetky akcie chcené?

Sloboda je všetko a všetko je nič.
V dôsledkoch: keď všetko sa smie, zostane len chtíč.
Chtíč mať viac, jak indián, keď v duši zazrel dieru.
Tú v človeku, čo má chce všetko, vo všetko má vieru.
Diera, kde sa všetko stráca a neplní objem.
Sloboda mať všetko ihneď budí diery dojem.

Sloboda neznamená môcť všetko.
Sloboda je príležitosť a možnosť správne sa rozhodnúť.
Sloboda je najvyššou možnosťou šťastia.
Je výsledkom kooperácie rozumu a srdca.
Keby BYŤ SLOBODNÝ znamenalo môcť všetko,
človeku by na rozhodovanie stačili jednoduché pudy.

Podobné témy básní:

rozhodnutieslobodašťastieSpoločnosť

KONTAKT na autora:   admin@blognet.sk