Druhá dáma

Zverejnené 23. mája 2019

Dávam tomu čas, kým príde nová dáma.
A naplnia sa čakania samého ľudstva rána.
A ty ocitneš sa zrazu celkom sama.
A mužov vtedy môžeme nazvať nová brána.
 
Každým dňom sa odštepujú nové triesky.
A tie zabraňujú hviezdam páchať veľké tresky.
A obecenstvo naše ešte dáva tlesky.
Človeku, ktorý vymiera – jak v mori tresky.
 
Iba nová dáma môže meniť tváre.
To, čo učili nás v školách, nemusí byť pravé.
A deje sa to dnes, teraz, okolo práve.
Transformácie sú dnes ako deti….hravé.
 
Noví páni nasledujú nové dámy.
Realita sa križuje s pradávnymi snami.
Vnútro človeka sa odieva novými hrami.
A končí ako stodôl trámy.
 
Dávam tomu deň, kým vznikne ďalší kmeň.
A zo známych odštiepi sa ďalší chumáč žien.
Nič iné mi nedáva tak silný vnem,
že prišiel čas znovuobnoviť starejších snem.
 
….. ou, bolestná transformácia mužov a žien.

Podobné témy básní:

dámagendermužtranstransformáciaženaSpoločnosť

KONTAKT na autora:   admin@blognet.sk