Symetria

Zverejnené 20. mája 2019

Prečo je v prírode všetko tak dokonalé?
Tvary tiel organizmov sú nápadne symetrické,
netreba k tomu poznať ani výpočty empirické.
Čo táto (ne)zmysluplná organizácia dokazuje?

Každý živý tvor je systémom molekúl tvoriacich sústavu,
ktorá sa neustále pohybuje a napĺňa jedinečnú ústavu.
Všetky procesy ďalej a ďalej tvoria funkčné celky,
orgány, tkanivá či lišajníkom stielky.

Zamyslite sa:
Čím to je, že všetko je takto dané.
Naozaj by to bolo možné evolúciou, ktorej výsledky sú známe?
Alebo ide o niečo väčšie, čo človek zťažka vníma.
Pretože žije v „modernej“ dobe, kde je na informácie zvláštna klíma?

Toto sú dôležité veci, ktorých korene by nás mali trápiť.
Aby sme nežili v spleti lží a márne sa nesnažili po dychu lapiť.
Bytostne sa to dotýka každého človeka,
čo učí svoje deti tie „fakty“, akoby to bola pravda odveká.

Možno si povieš: „Veď mňa sa to netýka!“
Skutočne ti stačí byť v sklade motyka?
Netraba viac –  lež prečistiť závity,
a nájsť dieliky kde-ktorý ukrytý.

Teórie a fakty sú už dávno dané.
Otázkou však ostáva: je to ovocie štepené, a či trpko plané?

Podobné témy básní:

dokonalosťevolúciaprírodasymetriaPríroda

KONTAKT na autora:   admin@blognet.sk